Pierwsza konsultacja dietetyczna
120 PLN

Obejmuje wywiad kliniczny i żywieniowy, analizę składu ciała przy użyciu medycznego analizatora składu ciała InBody 270 wraz z interpretacją wyniku.

Wizyta kontrolna
80 PLN

Obejmuje analizę postępów, analizę składu ciała przy użyciu medycznego analizatora składu ciała InBody 270 wraz z interpretacją wyniku

Indywidualnie przygotowany plan żywieniowy
120-150 PLN

Obejmuje kompleksową opieką dietetyczną

Analiza składu ciała przy użyciu medycznego analizatora InBody 270
30 PLN

Obejmuje interpretację wyniku oraz wydruk z analizatora